SUMMAVIEW focust op machine learning tijdens Power BI Gebruikersdag

, , , ,

SUMMAVIEW is op zaterdag 24 maart aanwezig op de landelijke Power BI Gebruikersdag. We geven een seminar over machine learning in combinatie met Power BI en zullen met een eigenzinnige stand op de beursvloer staan.

Onze collega Håkon Mørk houdt op deze dag een seminar over het automatiseren en verbeteren van forecasts met de combinatie Power BI – Machine Learning. Samen met Eltjo Verweij zet hij een machine learning model op, aan de hand van een werkelijke sales-database. Dit model voorspelt de toekomstige sales-ontwikkeling van een bepaald product. De forecast wordt eerst gepresenteerd als aanbod. Op basis van deze forecast geeft de gebruiker vervolgens een eigen voorspelling, die is opgebouwd uit zijn persoonlijke kennis in combinatie met het forecast-aanbod. Deze eigen voorspelling voert hij in het model in door gebruik te maken van de nieuwe write-back functionaliteit van Power BI.

Live prognoses

De twee verschillende prognoses worden daarna in Power BI met elkaar vergeleken. Eltjo en Håkon maken daarna verdere prognoses aan de hand van linear regression. Het model moet resultaten direct omzetten naar live aangepaste prognoses. Het illustere SUMMAVIEW-duo laat met de presentatie zien dat Power BI en machine learning een effectieve en winstgevende combinatie kan zijn.

Machine learning stand

Ook zal SUMMAVIEW aanwezig zijn met een eigen stand op de beursvloer. Wat we hier precies laten zien houden we nog even geheim, maar vast staat dat ook hier het thema machine learning in combinatie met forecasting en reporting centraal zal staan. Bezoekers van onze stand zullen niet met lege handen naar huis terugkeren. Hierover volgt later meer informatie.

Stichting Power BI Gebruikersgroep

Het is de tweede keer dat Stichting Power BI Gebruikersgroep deze dag organiseert. De Power BI Gebruikersdag biedt een programma van technische sessies, praktijkverhalen en nieuwe ontwikkelingen. Naast een plenaire sessie zijn er vier break-out tracks. De dag is vooral gericht op professionals uit de IT, business intelligence en finance. SUMMAVIEW is specialist in het implementeren en koppelen van dashboard reporting tools – waaronder Power BI- voor teams en afdelingen. Wij hopen op interessante informatie-uitwisseling met collega’s en mogelijke nieuwe klanten en heten iedereen van harte welkom bij de seminar van Håkon en Eltjo en in onze stand.

Website: http://pbig.nl
Twitter: @pbig_nl

 

 

 

SUMMAVIEW: een continu lerende organisatie

, ,

Deze week zijn er in één keer vier nieuwe stagiairs aan de slag gegaan bij SUMMAVIEW. Het laat zien dat we ook als leerbedrijf een fantastische groei doormaken.

Hoe zien wij onszelf als leerbedrijf? Ten eerste: het uitgangspunt van SUMMAVIEW is dat je niet NIET kunt leren. De dikke Van Dale onderschrijft dit. De twee betekenissen van leren zijn volgens het gezaghebbende woordenboek namelijk: vaardigheid in iets (laten) krijgen (al doende leert men) en onderwijs geven.

SUMMAVIEW biedt een podium om beide vormen van leren in de dagelijkse praktijk te brengen.

Scrum-sessies

Wij streven er continu naar om ‘bewust bekwaam’ te zijn. Van daaruit kunnen we onze klanten het beste bedienen. Concreet betekent dit dat we bijvoorbeeld dagelijks een scrum-sessie houden. We delen ervaringen, operationele zaken worden onder de loep genomen en geëvalueerd. Het zijn onze mensen zelf die deze scrum-sessies organiseren, zonder bemoeienis van het management. Dit resulteert in grote betrokkenheid, verantwoordelijkheidsgevoel en draagt enorm bij aan onze klantgerichtheid.

Learning on the job

Leren door doen, is de dagelijkse praktijk. Continue worden onze junioren begeleid tijdens de uitvoering van projecten. Ze doorlopen de leercurve meestal verrassend snel. Belangrijk onderdeel van het leerproces bij SUMMAVIEW is onze project-evaluatie. Daarbij zijn twee basiscriteria voor ons van belang.

  1. Hebben we het verwachtingspatroon van de klant overtroffen?
  2. Hebben we onze eigen doelstellingen gehaald?

Bewuste kennisdeling

Naast ‘learning on the job’ leren medewerkers en stagiairs binnen SUMMAVIEW ook door bewuste overdracht van kennis. Om de week houden we een kennisdeling-sessie. Onze medewerkers kiezen zelfstandig een onderwerp uit, zolang het maar binnen de scope van onze bedrijfsactiviteiten valt. Omdat continu leren in het DNA van ons bedrijf zit, blijft SUMMAVIEW helemaal up to date op het gebied van ontwikkelingen binnen het vakgebied en groeit het collectieve kennisniveau doorlopend.

De nieuwe stagiairs zullen de komende maanden deel uitmaken van onze leervisie. Ik wens deze jonge mensen veel succes en plezier bij onze organisatie!

 

Michel de Vries (General Manager)