SUMMAVIEW kijkt terug op geslaagde Power BI Gebruikersdag 2018

, , , ,

SUMMAVIEW kijkt terug op een geslaagde Power BI Gebruikersdag 2018 in de Jaarbeurs Utrecht. De sessie over de combinatie Power BI – machine learning werd gegeven voor een tot te laatste stoel gevulde zaal met 100 bezoekers. Tientallen geïnteresseerden kwamen tussen de bedrijven door informatie inwinnen in onze stand.

De dag begon al goed met het nieuws dat alle kaarten voor Power BI Gebruikersdag 2018 waren uitverkocht. Dat betekende 440 bezoekers en dus volle bak. Onze eigen Håkon Mørk (data science developer) hield een seminar over het automatiseren en verbeteren van bedrijfsprocessen en forecasts met de combinatie Power BI – Machine Learning. Samen met Eltjo Verweij tuigde hij real time een machine learning-model op waarbij gebruik werd gemaakt van bestaande databasegegevens van een zuivelproducent. Aan de hand van dit machine learning-model konden Håkon en Eltjo de zaal een voorspelling voorschotelen van de toekomstige sales-ontwikkeling.

Gerichte vragen

Veel aanwezigen wilden graag meer weten over het toepassen van deze werkwijze voor hun eigen organisatie. Dat bleek uit de gerichte vragen na afloop van de presentatie en aan de grote belangstelling voor de SUMMAVIEW-stand. Speciaal voor de Power BI Gebruikersdag hebben specialisten van SUMMAVIEW een whitepaper geschreven over de combinatie machine learning – Power BI. Bezoekers  van de stand kregen de gelegenheid om dit whitepaper direct te downloaden op hun smartphone of tablet.

Whitepaper dowloaden

Het whitepaper van SUMMAVIEW over machine learning en Power BI is gratis te downloaden via deze link: https://summaview.nl/whitepaper/

4 Tips voor het succesvol implementeren van artificial intelligence (AI) in organisaties

, ,

CIO’s worstelen met de vraag hoe ze artificial intelligence (AI) kunnen inzetten. Een recent Gartner-onderzoek onder wereldwijde CIO’s wijst uit dat slechts 4% van de respondenten op dit moment al gebruikmaakt van AI. Uit dezelfde enquête blijkt echter ook dat een vijfde van de CIO’s al op korte termijn AI-pilots lanceert, of van plan is om een AI-project binnen de organisatie te testen. Wat kunnen zij leren van de fouten en successen van de allereerste pioniers?

Zonder effectieve strategische plannen om AI te implementeren, lopen organisaties het risico om geld te verspillen en achter te raken op het gebied van prestaties en dus ook achter te raken op de concurrentie.

Onbewezen technologie

Whit Andrews, onderdirecteur van Gartner geeft aan dat de ontwikkeling van AI nu net in een fase is aanbeland dat het nuttig begint te worden voor organisaties. Dat houdt in dat het AI-terrein nog grotendeels onontgonnen is. ”Veel CIO’s zullen merken dat ze binnen nieuwe AI-projecten worden geconfronteerd met de gebruikelijke obstakels die onbewezen en onbekende technologie met zich meebrengt”, zegt Andrews in een artikel op de website van het Amerikaanse onderzoeks- en adviesbureau.

Tips van de pioniers

De vraag is welke lessen organisaties kunnen leren van de vroege AI-pioniers. Gartner komt met de volgende aanbevelingen aan de hand van een vragenronde langs CIO’s die al ervaring met AI binnen hun organisatie. Daar kwamen de volgende 4 tips uit naar voren:

  1. Ga niet meteen op zoek naar grote besparingen of extra winsten, maar streef aanvankelijk naar ‘zachte’ resultaten, zoals verbeteringen aan processen, klanttevredenheid, producten en financiële benchmarks.
  2. Focus op groei van medewerkers, niet op vervanging. Zie AI niet als een middel om hetzelfde werk met minder mensen te kunnen doen, maar probeer menselijke prestaties te verbeteren met AI. Op deze manier is het ook makkelijker om medewerkers achter het toepassen van AI te krijgen.
  3. Zorg ervoor dat externe partijen hun kennis over AI overdragen op eigen medewerkers. Zo kun je als bedrijf toekomstige AI-projecten ontwikkelen met interne kennis en skills.
  4. Zorg voor AI-oplossingen die een goede onderbouwing geven van de AI-voorspellingen of adviezen, idealiter met behulp van actiecontroletrajecten en functies die de resultaten visualiseren of uitleggen. Alleen een aanbeveling is vaak niet voldoende. Ook de ‘waarom-vraag’ moeten kunnen worden beantwoord. Gartner voorspelt dat in 2022 AI-projecten met ingebouwde transparantie twee keer zo veel kans hebben om financiering te ontvangen van CIO’s.

 

Bron: Gartner

“3 concrete besparingen die dankzij machine learning mogelijk zijn”

, ,

SUMMAVIEW-directeur Christiaan Vrieling schrijft regelmatig columns voor FinancieelManagement.nl. Deze week schrijft hij over machine learning. Christiaan behandelt 3 concrete voorbeelden van resultaten die met behulp van machine learning zijn bereikt in uiteenlopende sectoren.

———–

Machine learning heeft zich ontwikkeld tot een heuse modeterm. Tegelijkertijd merk ik in de praktijk dat er ook nog veel onduidelijkheid bestaat over wat je eigenlijk concreet aan machine learning kunt hebben. In dit artikel drie voorbeelden uit de finance, e-commerce en industrie over hoe zelflerende technieken tot besparingen hebben geleid.

1. Forecasting van grootboekrekeningen
In de grootboekrekening kunnen per afdeling verborgen gegevens zitten die belangrijk zijn voor de toekomst van het bedrijf. Niet alleen de winst- en verliesrekening, maar ook individuele wijzigingen kunnen worden geanalyseerd om afdelingen te vergelijken en verbeteringen door te voeren. De grote hoeveelheid data kan ook worden benut in de budgetplanning voor de toekomst; op basis van de huidige grootboekstand kan dankzij machine learning een accurate prognose worden berekend voor de ontwikkeling van iedere afzonderlijke afdeling. Verder kan het routinewerk geautomatiseerd worden om transacties toe te wijzen per grootboekrekening, op basis van eerdere menselijke toewijzingen. Data zoals klantnaam, omschrijving van items of bankrekeningnummer kunnen we dan gebruiken om te herkennen wat voor transactie behandeld wordt.

Lees de rest van de column op FM.nl.

SUMMAVIEW focust op machine learning tijdens Power BI Gebruikersdag

, , , ,

SUMMAVIEW is op zaterdag 24 maart aanwezig op de landelijke Power BI Gebruikersdag. We geven een seminar over machine learning in combinatie met Power BI en zullen met een eigenzinnige stand op de beursvloer staan.

Onze collega Håkon Mørk houdt op deze dag een seminar over het automatiseren en verbeteren van forecasts met de combinatie Power BI – Machine Learning. Samen met Eltjo Verweij zet hij een machine learning model op, aan de hand van een werkelijke sales-database. Dit model voorspelt de toekomstige sales-ontwikkeling van een bepaald product. De forecast wordt eerst gepresenteerd als aanbod. Op basis van deze forecast geeft de gebruiker vervolgens een eigen voorspelling, die is opgebouwd uit zijn persoonlijke kennis in combinatie met het forecast-aanbod. Deze eigen voorspelling voert hij in het model in door gebruik te maken van de nieuwe write-back functionaliteit van Power BI.

Live prognoses

De twee verschillende prognoses worden daarna in Power BI met elkaar vergeleken. Eltjo en Håkon maken daarna verdere prognoses aan de hand van linear regression. Het model moet resultaten direct omzetten naar live aangepaste prognoses. Het illustere SUMMAVIEW-duo laat met de presentatie zien dat Power BI en machine learning een effectieve en winstgevende combinatie kan zijn.

Machine learning stand

Ook zal SUMMAVIEW aanwezig zijn met een eigen stand op de beursvloer. Wat we hier precies laten zien houden we nog even geheim, maar vast staat dat ook hier het thema machine learning in combinatie met forecasting en reporting centraal zal staan. Bezoekers van onze stand zullen niet met lege handen naar huis terugkeren. Hierover volgt later meer informatie.

Stichting Power BI Gebruikersgroep

Het is de tweede keer dat Stichting Power BI Gebruikersgroep deze dag organiseert. De Power BI Gebruikersdag biedt een programma van technische sessies, praktijkverhalen en nieuwe ontwikkelingen. Naast een plenaire sessie zijn er vier break-out tracks. De dag is vooral gericht op professionals uit de IT, business intelligence en finance. SUMMAVIEW is specialist in het implementeren en koppelen van dashboard reporting tools – waaronder Power BI- voor teams en afdelingen. Wij hopen op interessante informatie-uitwisseling met collega’s en mogelijke nieuwe klanten en heten iedereen van harte welkom bij de seminar van Håkon en Eltjo en in onze stand.

Website: http://pbig.nl
Twitter: @pbig_nl

 

 

 

SUMMAVIEW: een continu lerende organisatie

, ,

Deze week zijn er in één keer vier nieuwe stagiairs aan de slag gegaan bij SUMMAVIEW. Het laat zien dat we ook als leerbedrijf een fantastische groei doormaken.

Hoe zien wij onszelf als leerbedrijf? Ten eerste: het uitgangspunt van SUMMAVIEW is dat je niet NIET kunt leren. De dikke Van Dale onderschrijft dit. De twee betekenissen van leren zijn volgens het gezaghebbende woordenboek namelijk: vaardigheid in iets (laten) krijgen (al doende leert men) en onderwijs geven.

SUMMAVIEW biedt een podium om beide vormen van leren in de dagelijkse praktijk te brengen.

Scrum-sessies

Wij streven er continu naar om ‘bewust bekwaam’ te zijn. Van daaruit kunnen we onze klanten het beste bedienen. Concreet betekent dit dat we bijvoorbeeld dagelijks een scrum-sessie houden. We delen ervaringen, operationele zaken worden onder de loep genomen en geëvalueerd. Het zijn onze mensen zelf die deze scrum-sessies organiseren, zonder bemoeienis van het management. Dit resulteert in grote betrokkenheid, verantwoordelijkheidsgevoel en draagt enorm bij aan onze klantgerichtheid.

Learning on the job

Leren door doen, is de dagelijkse praktijk. Continue worden onze junioren begeleid tijdens de uitvoering van projecten. Ze doorlopen de leercurve meestal verrassend snel. Belangrijk onderdeel van het leerproces bij SUMMAVIEW is onze project-evaluatie. Daarbij zijn twee basiscriteria voor ons van belang.

  1. Hebben we het verwachtingspatroon van de klant overtroffen?
  2. Hebben we onze eigen doelstellingen gehaald?

Bewuste kennisdeling

Naast ‘learning on the job’ leren medewerkers en stagiairs binnen SUMMAVIEW ook door bewuste overdracht van kennis. Om de week houden we een kennisdeling-sessie. Onze medewerkers kiezen zelfstandig een onderwerp uit, zolang het maar binnen de scope van onze bedrijfsactiviteiten valt. Omdat continu leren in het DNA van ons bedrijf zit, blijft SUMMAVIEW helemaal up to date op het gebied van ontwikkelingen binnen het vakgebied en groeit het collectieve kennisniveau doorlopend.

De nieuwe stagiairs zullen de komende maanden deel uitmaken van onze leervisie. Ik wens deze jonge mensen veel succes en plezier bij onze organisatie!

 

Michel de Vries (General Manager)

 

Column Christiaan Vrieling op FM.nl over de valkuil van selfservice BI

, , ,

SUMMAVIEW-oprichter Christiaan Vrieling heeft een nieuwe column geschreven voor FM.nl. Dit keer gaat hij in op het grootste risico dat op de loer ligt bij Selfservice BI: de gescheiden werelden van IT’ers en Excel-goeroes.

Christiaan schrijft:

Selfservice BI is dé trend voor 2018, volgens Amerikaanse BI-kenners. Nu ben ik de laatste om te ontkennen dat het deze kant ook in Nederland op zal gaan, maar vaste lezers van mijn columns weten inmiddels dat ik behoorlijk nuchter ben en, naast de voordelen, ook de risico’s van zogenaamde trends probeer in te schatten. In het geval van Selfservice-BI zijn die risico’s er ook. Selfservice BI is, teruggebracht tot de kern, een kwestie van een mooi dashboard opzetten aan de hand van data. Ik zie in de praktijk dat dit op compleet verschillende manieren gebeurt. Er zijn ruwweg twee methodes; de Excel-methode en de IT-methode. Ze zijn ontstaan uit compleet gescheiden belevingswerelden, maar ze komen elkaar dankzij Selfservice-BI tegen. Daar kan de schoen gaan wringen.

Lees de hele column op FM.nl

‘Aandeel business intelligence in zorgsector verdubbelt komende 4 jaar wereldwijd’

, , ,

De wereldwijde markt voor Business Intelligence in de zorgsector zal de komende vier jaar meer dan verdubbelen, met een jaarlijks groeipercentage van 13,5%. Dat staat in het rapport ‘Global Business Intelligence Market in the Healthcare Sector 2018-2022’ van marktonderzoeksbureau HFT Market Intelligence.

Het rapport is een geografische analyse van de BI-ontwikkeling in de zorgsector in de Verenigde Staten, Verre Oosten, Europa, Afrika en het Midden-Oosten. Ook zijn belangrijke marktspelers in het onderzoek meegenomen waaronder BI-giganten IBM, Microsoft, SAP en Oracle.

Mobile BI trend

Volgens een analist van het HTF-team is mobile BI de nieuwste trend die op dit moment snel aan belang wint. “Mobiele apparaten zoals tablets en smartphones worden in toenemende mate geaccepteerd door de consument. Daarnaast bieden steeds meer organisaties hun medewerkers thuiswerkmogelijkheden. Dit resulteert de komende jaren in een snelle toename van het aantal medewerkers dat op externe locaties werkt.” Deze ontwikkeling betekent dat mobile BI een belangrijke factor is in de groeicijfers.

Data analytics in de zorg

Het rapport stelt verder dat het toenemende gebruik van data analytics een van de belangrijkste drijfveren is voor deze groeiende markt. “De zorgsector zet in toenemende mate data-analyses in om hun efficiëntie te maximaliseren, de omzet te verhogen en kosten te besparen. Gegevensanalyse helpt bij het vergemakkelijken van het in kaart brengen van de patiëntvraag en ondersteunt het monitoren van gezondheidsdata.  Data analytics helpt ziekenhuizen en andere zorginstellingen om datapatronen te analyseren waarmee patiënten goed kunnen worden geholpen en hen zorg op maat kan worden geboden.”

Samenvatting downloaden

Een samenvatting van het (Engelstalige) rapport kan worden gedownload op de website van HTF.

Waarom 2018 het jaar wordt van de Selfservice BI en Augmented Analytics

, , ,

Het vakgebied van de Business Intelligence groeit en evolueert razendsnel, mede dankzij de klinkende resultaten die slimme BI-oplossingen de voorbije jaren opleverden. Volgens de Amerikaanse BI-kenner Rob Wood is de toegevoegde waarde van individueel afgestemde BI evident en wordt 2018 daarom het jaar van de Selfservice BI.

Lees meer

SUMMAVIEW groeit uit z’n jasje en verhuist naar groter kantoor

SUMMAVIEW is uit z’n jasje gegroeid op de huidige werklocatie. Daarom zijn we naar een grotere werkruimte verhuisd. Wel blijven we binnen hetzelfde pand. De verhuizing maakt een nog betere bediening van onze klanten mogelijk.

Over twee maanden verhuizen wij een verdieping lager binnen hetzelfde pand aan de Stadsring in Amersfoort. Daar kunnen we een grotere ruimte betrekken. We gaan dus een trap af om daar aan de aftrap van een nieuwe wedstrijd, een nieuwe uitdaging te verschijnen.

Specialist

In de afgelopen vier jaar heeft SUMMAVIEW zich ontwikkeld tot een absolute specialist in Team Business Intelligence. We volgen de markt en technische ontwikkelingen op de voet, waardoor wij meer dan uitstekend in staat zijn om de BI-behoeften van onze klanten naar tevredenheid te vervullen.

Logische stap

Na vier jaar van bedrijfsontwikkeling, bleek verhuizen een even logische als noodzakelijke stap. In die periode is er veel gebeurd met de markt en met SUMMAVIEW. Als specialist in Business Intelligence heeft SUMMAVIEW deze markt groter zien worden. Steeds meer bedrijven erkennen de noodzaak van een volledig, gedegen en betrouwbaar inzicht in bedrijfsprocessen en resultaten.

Groei van de BI-markt

Naast een enorme efficiencywinst, kan ook de dagelijkse en strategische aansturing effectiever plaatsvinden dankzij Business Intelligence. Bovendien zorgt BI nu nog ‘slechts’ voor een concurrentievoorsprong op andere bedrijven, maar zal het in de nabije toekomst onmisbaar zijn om in de markt te overleven. Organisaties beseffen dat in toenemende mate, hetgeen zorgt voor een steeds verder uitdijende klantportefeuille.

Hoe wij van onze tijdsregistratie een feest(je) maken

, ,

Tijdsregistratie verloopt binnen heel veel organisaties stroef. Meestal ligt één hoofdoorzaak aan de basis van deze bottleneck: de medewerker vergeet het te doen of stelt het uit, omdat de gebruikte software niet voldoet. Binnen SummaView speelden deze problemen ook. Daarom hebben we besloten zelf een app te ontwikkelen die van tijdsregistratie een feest maakt. Nou ja, een klein feestje dan.

Vaak spelen dezelfde twee problemen die allebei in feite terug te voeren zijn op een slechte werking van het urenregistratiesysteem. De medewerker wil aan het eind van de dag naar huis en ‘vergeet’ zijn uren in te vullen. Er kan natuurlijk best sprake zijn van écht vergeten, maar niet zelden ligt aan dit ‘vergeten’ het werkelijke probleem ten grondslag: het systeem werkt traag en onlogisch en het kost de medewerker veel tijd om alle uren in te vullen. Niet bepaald uitnodigend en uitstel ligt op de loer.

Duidelijke eisen

Bij SummaView besloten we een app te ontwikkelen die deze problemen oplost. We stelden vooraf duidelijke eisen. Allereerst moet de app op zowel mobiel (iOS, Android, WindowsPhone) als voor desktop-systemen beschikbaar zijn. Als de tijdregistratie op kantoor wordt vergeten, vormt mobiel invullen onderweg in de trein of thuis een werkbaar alternatief.

Tijdswinst boeken

De andere eis is dat de app snel en soepel werkt. Zo besparen we veel irritante wachttijd. Daarnaast moet de app eenvoudig en snel overzicht kunnen bieden van alle geplande en werkelijke uren. Tijdswinst boeken met het invullen van gegevens vormt eveneens een speerpunt. Denk daarbij aan automatisch invullen van tijden, data, klantnamen etc.

Verder uitrollen?

De ontwikkeling van de app is nu nog in volle gang. De eerste betaversie is getest en alle medewerkers zijn nu al razend enthousiast en kunnen niet wachten om de app in gebruik te nemen. Binnenkort verwacht ik dat de app definitief in gebruik genomen kan worden. En wie, als alle kinderziektes eruit zijn,  weet rollen we onze app op termijn wel verder uit, zodat ook onze klanten ervan kunnen profiteren. Wordt vervolgd dus.