Berichten

4 Tips voor het succesvol implementeren van artificial intelligence (AI) in organisaties

, ,

CIO’s worstelen met de vraag hoe ze artificial intelligence (AI) kunnen inzetten. Een recent Gartner-onderzoek onder wereldwijde CIO’s wijst uit dat slechts 4% van de respondenten op dit moment al gebruikmaakt van AI. Uit dezelfde enquête blijkt echter ook dat een vijfde van de CIO’s al op korte termijn AI-pilots lanceert, of van plan is om een AI-project binnen de organisatie te testen. Wat kunnen zij leren van de fouten en successen van de allereerste pioniers?

Zonder effectieve strategische plannen om AI te implementeren, lopen organisaties het risico om geld te verspillen en achter te raken op het gebied van prestaties en dus ook achter te raken op de concurrentie.

Onbewezen technologie

Whit Andrews, onderdirecteur van Gartner geeft aan dat de ontwikkeling van AI nu net in een fase is aanbeland dat het nuttig begint te worden voor organisaties. Dat houdt in dat het AI-terrein nog grotendeels onontgonnen is. ”Veel CIO’s zullen merken dat ze binnen nieuwe AI-projecten worden geconfronteerd met de gebruikelijke obstakels die onbewezen en onbekende technologie met zich meebrengt”, zegt Andrews in een artikel op de website van het Amerikaanse onderzoeks- en adviesbureau.

Tips van de pioniers

De vraag is welke lessen organisaties kunnen leren van de vroege AI-pioniers. Gartner komt met de volgende aanbevelingen aan de hand van een vragenronde langs CIO’s die al ervaring met AI binnen hun organisatie. Daar kwamen de volgende 4 tips uit naar voren:

  1. Ga niet meteen op zoek naar grote besparingen of extra winsten, maar streef aanvankelijk naar ‘zachte’ resultaten, zoals verbeteringen aan processen, klanttevredenheid, producten en financiële benchmarks.
  2. Focus op groei van medewerkers, niet op vervanging. Zie AI niet als een middel om hetzelfde werk met minder mensen te kunnen doen, maar probeer menselijke prestaties te verbeteren met AI. Op deze manier is het ook makkelijker om medewerkers achter het toepassen van AI te krijgen.
  3. Zorg ervoor dat externe partijen hun kennis over AI overdragen op eigen medewerkers. Zo kun je als bedrijf toekomstige AI-projecten ontwikkelen met interne kennis en skills.
  4. Zorg voor AI-oplossingen die een goede onderbouwing geven van de AI-voorspellingen of adviezen, idealiter met behulp van actiecontroletrajecten en functies die de resultaten visualiseren of uitleggen. Alleen een aanbeveling is vaak niet voldoende. Ook de ‘waarom-vraag’ moeten kunnen worden beantwoord. Gartner voorspelt dat in 2022 AI-projecten met ingebouwde transparantie twee keer zo veel kans hebben om financiering te ontvangen van CIO’s.

 

Bron: Gartner