Berichten

SUMMAVIEW: een continu lerende organisatie

, ,

Deze week zijn er in één keer vier nieuwe stagiairs aan de slag gegaan bij SUMMAVIEW. Het laat zien dat we ook als leerbedrijf een fantastische groei doormaken.

Hoe zien wij onszelf als leerbedrijf? Ten eerste: het uitgangspunt van SUMMAVIEW is dat je niet NIET kunt leren. De dikke Van Dale onderschrijft dit. De twee betekenissen van leren zijn volgens het gezaghebbende woordenboek namelijk: vaardigheid in iets (laten) krijgen (al doende leert men) en onderwijs geven.

SUMMAVIEW biedt een podium om beide vormen van leren in de dagelijkse praktijk te brengen.

Scrum-sessies

Wij streven er continu naar om ‘bewust bekwaam’ te zijn. Van daaruit kunnen we onze klanten het beste bedienen. Concreet betekent dit dat we bijvoorbeeld dagelijks een scrum-sessie houden. We delen ervaringen, operationele zaken worden onder de loep genomen en geëvalueerd. Het zijn onze mensen zelf die deze scrum-sessies organiseren, zonder bemoeienis van het management. Dit resulteert in grote betrokkenheid, verantwoordelijkheidsgevoel en draagt enorm bij aan onze klantgerichtheid.

Learning on the job

Leren door doen, is de dagelijkse praktijk. Continue worden onze junioren begeleid tijdens de uitvoering van projecten. Ze doorlopen de leercurve meestal verrassend snel. Belangrijk onderdeel van het leerproces bij SUMMAVIEW is onze project-evaluatie. Daarbij zijn twee basiscriteria voor ons van belang.

  1. Hebben we het verwachtingspatroon van de klant overtroffen?
  2. Hebben we onze eigen doelstellingen gehaald?

Bewuste kennisdeling

Naast ‘learning on the job’ leren medewerkers en stagiairs binnen SUMMAVIEW ook door bewuste overdracht van kennis. Om de week houden we een kennisdeling-sessie. Onze medewerkers kiezen zelfstandig een onderwerp uit, zolang het maar binnen de scope van onze bedrijfsactiviteiten valt. Omdat continu leren in het DNA van ons bedrijf zit, blijft SUMMAVIEW helemaal up to date op het gebied van ontwikkelingen binnen het vakgebied en groeit het collectieve kennisniveau doorlopend.

De nieuwe stagiairs zullen de komende maanden deel uitmaken van onze leervisie. Ik wens deze jonge mensen veel succes en plezier bij onze organisatie!

 

Michel de Vries (General Manager)