Wat doet SUMMAVIEW

Onze Data Expert Teams begeleiden de transitie naar een data gedreven omgeving voor elke organisatie. Zij respecteren de huidige systemen en analyseren de optimale combinatie om het BI proces op betrouwbare wijze op te zetten en succesvol te implementeren voor alle belanghebbenden.

Ons uitganspunt is dat Business Intelligence geen uitvinding is, maar een proces. Onze passie en uitdaging is om binnen de huidige systemen de transitie naar een data gedreven omgeving te faciliteren. Met een no-nonsense benadering herkennen wij meerdere fasen van ontwikkeling alvorens implementatie en borging tot stand komt.

Waarom werken bij SUMMAVIEW