SummaView Team Data Management

Onze Services

Consultancy

 

Onze klanten willen niet afhankelijk zijn van grote tech bedrijven. Zij willen zich bezighouden met hun core-value, namelijk: Het beoogde succes van het bedrijf realiseren met technisch eenvoudige ondersteuning waar nodig.

Data governance is geen uitvinding, het is een proces. Een proces dat duidelijk is omschreven en bevorderlijk moet zijn om het succes van de Business te faciliteren.

Dit betekent: Een proces dat transparant, duidelijk en inzichtelijk moet zijn voor alle stakeholders.

Data governance is een proces en er zijn verschillende disciplines en know-how nodig om het proces a) op te zetten en b) te onderhouden. Dit is de reden dat we geloven in een Data Expert Team: Het inhuren van één team met verschillende typen expertise in het data governance domein.

Onze cultuur stimuleert het delen van kennis en samenwerking in het hele bedrijf, waardoor elke individuele consultant wordt uitgerust met de expertise van velen. Dit maakt dat we sneller en efficiënter een gehele BI-oplossing kunnen opbouwen met een focus dat de klant het systeem zelf kan onderhouden.

Consultancy

 

Rapportages vinden veelal plaats tussen één of meerdere hoofdsyste(e)m(en) (bijv. SAP) gecombineerd met sub-systemen (bijv. SalesForce) of lokale bestanden (bijv. Excel of .CSV). Voordat men het weet is het spaghetti.

Als CFO wil je duidelijkheid op de cijfers en deze altijd terug kunnen herleiden naar de bron. Simpel en bij een audit met één druk op de knop transparant aantonen hoe de cijfers tot stand zijn gekomen.

Waarom lukt dit veel organisaties maar in mindere mate?

Onze ervaring: Organisaties worden veelal geadviseerd door de bril van techniek (IT) en dat wordt dan als vertrekpunt genomen.

Wij kijken eerst naar de Business en zien de volgende uitdagingen:

1) Het managen van de exponentiële groei van data

2) Binnen het datalandschap de relevantie van beschikbare datasets bepalen voor het aansturen van organisaties

3) De toenemende technische complexiteit om de informatie aan te bieden

4) Het omgaan met de maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de uitstoot van CO2 en drinkwaterverbruik door datacenters

5) Toenemende energiekosten voor opslag, verwerking en verspreiding van data.

De eerste drie punten veroorzaken onzekerheid bij de Business o.a. bij de CFO. Het is immers lastig om te achterhalen wat er allemaal gebeurt in het dataproces en of er aansluiting is met de rules en requirements vanuit de Business.

De laatste twee punten maken wij organisaties ervan bewust dat A) het opslaan en verwerken van data veel energie kost en B) dit gepaard gaat met toenemende kosten en belasting op het milieu (uitstoot datacentra).

Wij creëren een Data Governance product met een unieke software-engine waarbij het succes van de Business het vertrekpunt is. Door de Business als uitgangspunt te nemen, zijn we in staat om met een grafische user interface (GUI) exact te definiëren welke data nodig is vanuit de business en bovendien te controleren of de data voldoet aan de behoefte en de regels die de organisatie heeft vastgesteld.

HOE WERKT HET?

Heel simpel:

Stap 1

De data-steward vult een contract in waar de gevraagde data aan moet voldoen in een grafische user interface.

Stap 2

De engine beoordeelt de bestanden op basis van het nieuwe contract.


Stap 3

Alleen bestanden die voldoen aan de gestelde eisen worden geladen, en alleen data die de eindgebruiker nodig acht wordt geladen.

Pas na goedkeuring van de Business start het laden van de data naar het datawarehouse.
Kortom, de Business is in control op het dataproces.

Benieuwd naar één van onze services?
Vraag vrijblijvend een gesprek aan, wij doen de rest!

Neem direct contact met ons op

Michel